Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашето съобщение


КОМПЛЕКС ФЕ ООД е фирма с традиции в областта на консултантското обслужване при използването на информационни технологии и дистрибуция на софтуер за фирмено управление. Успехите й се дължат на съчетанието на внедряване на софтуер с реалната работа с продуктите за финансово обслужване на фирми.

В последните години фирмата насочи усилията си в разпространението и внедряването на софтуерна система за управление на бизнеса от тип ERP, BPM, CRM .

ERP системите интегрират всички процеси в организацията в единна система. Типичната ERP система използва различни компоненти на софтуер и хардуер за да постигне тази интеграция. Ключов момент при ERP системите е, че те използват единна база-данни за съхраняване данните от всичките си модули. ERP системите също така поддържат и възможности за планиране на процесите от доставката на стоки и услуги, през производството им до крайните продажби.

zeronZeron V4 на фирма ЕЛИТ Софтуер ООД

Zeron V4 е софтуер за управление на бизнеса създаден с най-съвременни технологии, който се базира на нашия повече от 10 годишен опит с хиляди фирми от най-различни браншове на бизнеса. Четири са основните концепции заложени в продукта: Enterprise Resource Planning (ERP), Business Process Management (BPM), Customer Relationship Management (CRM) и Business Intelligence (BI). В основата на тези концепции стои управлението на бизнес процесите по американската система „Business Process Model and Notation“. В един интегриран продукт се покриват счетоводство, търговия, производство, сервиз, прогнозиране и планиране, управление на проекти, абонаменти и билинг, застраховане и други възможности.

header_logoСТИЛ – ТРЗ и ЛС на фирма ЕмСофт ООД

СТИЛ – ТРЗ и ЛС e специализиран програмен продукт за автоматизирано изчисляване на разходите за труд. Той е подходящ както за малки, така и за големи предприятия и организации, без значение предмета на дейност. Предлагат се варианти за работа с една, както и с неограничен брой фирми. Програмата е напълно съобразена с действащата нормативна уредба и се актуализира динамично. Това е съвременен програмен продукт с изцяло графичен дизайн. Съдържа модули „Личен състав“, „Работни заплати“, „Граждански договори“, „Платежни“, „Осчетоводяване“, „Декларации за НАП“, „Увeдомления за НАП“ и „Описи за НОИ“.