Счетоводна кантора Комплекс ФЕ ООД е специализиранa в областта на счетоводното обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел, физически лица – свободни професии и земеделски производители.

Целите на нашия екип са да намери най-доброто решение за вашите лични или корпоративни финанси. Комплекс ФЕ ООД предлага счетоводно обслужване свързано с фирменото данъчно облагане, социалното и здравно осигуряване, ТРЗ и личен състав, изготвяне и подаване на данъчни декларации, справки и годишни финансови отчети.

Всички услуги се извършват в офиса на Комплекс ФЕ ООД или в офис на клиента.

Възлагайки на нас организацията на счетоводната си отчетност, Вие:

  • Спестявате ангажираност и време – посещаваме на място, в офиса на клиента;
  • Спестявате от разхода за заплата и осигуровки за едно работно място ;
  • Спестявате от поддръжка на работно място, включително на актуален счетоводен софтуер;

Получавате коректно партньорство и дискретност от професионалния екип на кантората.

 

Специални предложения:

Всяка фирма, която сключи договор за счетоводно обслужване с
Комплекс ФЕ ООД до 31 декември 2014 г. , получава първите два месеца 50% отстъпка от уговорения хонорар.
Така получавате един месец безплатно професионално счетоводно обслужване.
 
Безплатна регистрация на фирма при подписване на едногодишен договор за счетоводно обслужване. Заплаща се само държавната такса – спестявате до 80 лв.